+421 907 724 777
office@omnifinance.sk
Prihláška

Priebeh kurzu

Každý žiak po nástupe do kurzu autoškoly získa prihlasovacie údaje do JISCD (Jednotný informačný systém v cestnej doprave) a dostane “token”, ktorým sa prihlasuje na každej hodine teoretického a praktického výcviku v autoškole.

 V JISCD si každý žiak môže pozrieť a kontrolovať celý priebeh kurzu. Čo všetko absolvoval, koľko hodín (minút) teoretického a praktického výcviku mu ešte chýba do záverečných skúšok.

Podmienkou na pripustenie žiaka k záverečnej skúške je vyčerpanie všetkých minút stanovených v JISCD.

Teoretická časť

Prebieha vo vlastných priestoroch autoškoly na Sládkovičovej ulici v Pezinku, kde máme klimatizovanú učebňu pre 30 osôb. Na prednáškach vyučujeme teóriu prostredníctvom najnovších učebných prostriedkov a pomôcok.

Praktická časť

Prebieha na trenažéri, náhradnej výcvikovej ploche (autocvičisku) a v cestnej premávke.

Taktiež máme k dispozícii 2 autocvičiská. Autocvičisko v areáli kameňolomu Pezinská BABA (horná plocha) a autocvičisko v areáli kameňolomu Pezinská Baba (dolná plocha).

Praktické jazdy sa vykonávajú v oblasti celého regiónu (smer Šenkvice, Senec, Modra, Trnava, Slovenský Grob, Limbach, Bratislava, Malacky).

Ako absolvovať kurz

Kroky k úspešnemú absolvovaniu kurzu

Priniesť doklad o lekárskej prehliadke potvrdený všeobecným alebo praktickým lekárom vykonávajúcim prax na území SR (poplatok závisí od cenníka konkrétneho lekára).
Absolvovať teoretické + praktické vyučovanie a odjazdiť praktické jazdy.
Úspešne absolvovať kurz prvej pomoci (poplatok školiteľom prvej prvej pomoci je 25€).
Uhradiť cenu za výcvik.
Priniesť kolky v hodnote 16,50€ pre sk. AM, A1, A2, A / 33€ pre sk. B, BE, T / 66€ pre sk. C, CE (je to poplatok do štátneho rozpočtu SR za vyskúšanie skúšobným komisárom – policajtom).
Úspešne zvládnuť záverečnú skúšku so skúšobným komisárom – policajtom.
Požiadať o vydanie vodičského preukazu na oddelení dokladov (poplatok – kolky v hodnote 6,50€).
Približne o týždeň od podania žiadosti máte svoj vodičský preukaz.